Zondagse diensten


Op zondag kerken we in de

Goede Herder Kerk
Oude Veenscheiding 15
8446 LC Heerenveen

De diensten zijn om 9.30 uur en  om 17.00 uur (oktober-april) of om 19.00 uur (mei-september). Zie de details voor komende zondag.

 

Close
29-apr-2012 10:07
 
We vinden het mooi om met jong en oud samen dienst te houden bij een open Bijbel, met een gemengde liturgie van Liedboek, Opwekking en andere liederen. We noemen dat Eredienst en daar drukken we mee uit dat je niet alleen zelf iets komt halen maar dat het bovenal is om God te eren. Ons gebed en ons loflied horen daarbij.

Een belangrijk element is de preek: de dominee geeft uitleg van een bepaald Bijbelgedeelte en past dat toe op de tijd van vandaag. Je kunt in het rooster zien wie er de komende tijd komen preken.
Daar lees je ook waar we voor collecteren – want ‘geven’ is ook zoiets dat je elke week moet oefenen.

En na de dienst? Daar ben je speciaal voor uitgenodigd.