Kennis maken ?

Je komt zomaar eens kijken op deze site. En je wilt wel wat kennismaken, maar geen lid worden of zo. Wat kan er dan wel?

De kerkdiensten

Iedereen is van harte welkom in de diensten. De een komt vooral voor het zingen, de ander geniet enorm van de preek. Wil je zo’n preek nog eens opnieuw luisteren, dan kan dat. De ontmoeting met anderen is ook erg belangrijk. Dat kan voor de dienst, of erna, bij de koffie, maar ook bijvoorbeeld bij een Bijbelkring.

Eerst verder lezen

Misschien wil je eerst eens wat meer te weten komen, zonder direct lid te worden van de gemeente of van een kring of club. Je wilt eerst wel eens weten wie God is, of gewoon een paar keer de dienst bezoeken? Misschien wil je helemaal niet langskomen, maar eerst nog eens wat meer horen hoe het er bij ons aan toe gaat.

Alpha-cursus

De opzet van de Alpha-cursus is buitenkerkelijken en ongelovigen kennis te laten maken met het christelijk geloof, maar ook kerkleden die de basis van het christelijk geloof nog eens willen doordenken zijn van harte welkom. Dit alles in een sfeer van betrokkenheid en gezelligheid. De avonden worden altijd begonnen met een gezamenlijke maaltijd, bereid door gemeenteleden. Voor iedere maaltijd wordt een bijdrage van drie euro per persoon gevraagd.

De cursus duurt 10 weken en is een avond per week van half 7 tot half 10 en halverwege een hele zaterdag.

Het is de bedoeling om geregeld met een nieuwe Alpha-cursus te starten

Alpha staat voor :

Allen die meer willen weten van het christelijk geloof. Mensen van alle leeftijden zijn welkom.
Leren en lachen. Je kunt dingen leren over het christelijk geloof en tegelijk plezier hebben samen.
Pizza’s of patat. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen en vriendschap te sluiten.
Helpen van elkaar. Kleine groepen geven gelegenheid om door te praten over onze eigen vragen.
Alles wat u altijd al wilde weten (en een heleboel meer). Alpha is een plek waar geen enkele vraag wordt gezien als te simpel of te bedreigend.

Voor wie is Alpha ?
Alpha is voor iedereen ! Speciaal voor :
·  mensen die meer willen weten over het christelijk geloof.
·  mensen die pas christen zijn geworden.
·  mensen die hun geloof nog eens vanaf het begin willen doordenken.

Hoe werkt de Alpha-cursus ?
Een Alpha bijeenkomst wordt begonnen met een maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleiding oproept. Het is een goede manier om vrij snel mensen te leren kennen die (ook) meer willen weten over onderwerpen als:
·  Wie is Jezus ?
·  Waarom stierf Jezus aan het kruis ?
·  Waarom zou ik de bijbel lezen ?
·  Waarom en hoe kan ik bidden ?
·  Wat te denken van de Heilige Geest ?
·  Hoe leidt God ons leven ?
·  Hoe kan ik het kwade weerstaan ?
·  Kan God ook vandaag mensen genezen ?
·  Wat heeft de kerk ermee te maken ?

Wat kost de Alpha-cursus ?
De mooiste dingen in het leven, zoals de zon en een glimlach, zijn gratis. Ook de Alpha-cursus kost niets. (behalve de eerder genoemde 3,- euro per maaltijd).

Voor inlichtingen  kunt u contact opnemen met
Roemer Goossensen (0513-529690)
Voor meer informatie: Youth For Christ en Alpha Nederland.