Kerkgebouw

De gemeente bezit een kerkelijk centrum met pastorie (1988) aan de Oude Veenscheiding 15 te Heerenveen.
Het kerkelijk centrum heeft als doel ontmoetingsplaats voor leden van Christus’ Kerk te zijn.

Het beheren en onderhouden van het kerkelijk centrum is door de kerkenraad opgedragen aan de Commissie van Beheer.

Voor het bespreken van vergaderruimten even­als te gebruiken consumpties kunt u zich wenden tot de beheerder:
Lia de Heij-Nap
telefoon: 0513-628086
email: cornelianap@hotmail.com

Prijzen voor zaalverhuur voor niet-gemeentelijke activiteiten en voor gebruik muziekinstrumenten en muzieken en/of video-installatie kunnen bij de beheerder worden aangevraagd.

.