Pastoraat en Diaconaat

Wijken
De leden van de gemeente wonen verspreid over heel Friesland, om de pastorale en diaconale zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren zijn de gemeenteleden geografisch ingedeeld in wijken. De pastorale/diaconale zorg in de wijk wordt verleend door een wijkteam.

 • Wijk 1a: Heerenveen-Noord
 • Wijk 1b: Heerenveen-Centrum
 • Wijk 2a: Heerenveen-Waterwijk, St. Johannesga, Rotstergaast, Rotsterhaule
 • Wijk 2b: Heerenveen-Vogelwijk/-De Heide
 • Wijk 3a: Heerenveen-Kruidenwijk/-Botenwijk
 • Wijk 3b: Heerenveen-Nijehaske, Oudehaske, Haskerdijken
 • Wijk 4a: Joure, Langweer, Haskerhorne, Terkaple, Goingarijp
 • Wijk 4b: Sneek, IJlst, Leeuwarden
 • Wijk 5a: Drachten, Siegerswoude
 • Wijk 5b: Terband, Terwispel, Luinjeberd, Tjalleberd, De Knipe, Lippenhuizen,
 • Wijk 6a: Heerenveen-De Akkers/-Skoatterwald
 • Wijk 6b: Mildam, Nijelamer,  Oldeholtspade, Nieuwehorne, Oldeberkoop,

Wijkteam
Het wijkteam bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken en de wijkcontactpersoon.
De wijkouderling is voorzitter van het wijkteam en is samen met de wijkdiaken verantwoordelijk
voor het werk en de leden in de wijk. Samen met de wijkcontactpersoon zorgt hij voor het
trouw bezoeken van de leden.  In bijzondere gevallen van pastoraat  schakelt hij de predikant of andere pastorale hulp in. De wijkdiaken stimuleert de onderlinge hulp in de wijk en organiseert de diaconale hulp.
De taak van de contactpersoon is vooral gericht op het onderhouden van contacten om, daar waar nodig, samen met de ouderling en/of diaken hulp te bieden of te regelen, m.a.w. hij/zij assisteert de ambtsdragers.

Daarnaast heeft de contactpersoon in de betreffende wijk de volgende gerichte taken:

 • Het bezorgen van een bloemetje vanaf de 75ste verjaardag van een gemeentelid ;
 • Het bezorgen van een bloemetje bij jubilea, ziekte en andere bijzondere gelegenheden;
 • Na de ‘officiële’ afkondiging in de kerkdienst van nieuwe leden, deze leden bezoeken met een bloemetje;
 • In overleg met de wijkouderling bepalen wie de contacten onderhoud met gemeenteleden die weinig of niet meer naar de kerk gaan;
 • In overleg met het ouderenpastoraat bepalen of er een taak is voor de contactpersoon bij het gemeentelid dat onder het ouderenpastoraat valt.

Ouderenpastoraat
De ouderenpastors verlenen, in overleg met de wijkouderlingen, pastorale zorg aan ouderen in de gemeente, die het gemeenteleven om uiteenlopende redenen niet meer actief kunnen meemaken

Bij het bezoek aan deze gemeenteleden staat het pastorale karakter voorop, het is aanvullend op (en komt niet in de plaats van) het bezoek van de wijkouderling.

Ouderenpastor zijn:

 •  Wubbo Meijer, Heerenveen
 •  Greet Rietkerk, Heerenveen
 •  A.J.E. Verleur, Heerenveen