Bijbelkringen en gebedskring

Wil jij je meer verdiepen in Gods woord samen met anderen uit onze gemeente? Meld je dan bij  aan bij één van de volgende bijbelkringen.

Bijbelkring “Sneek”
1 keer per 14 dagen op dinsdagavond (contactpersoon: Piet Werff)

Bijbelkring “Heerenveen e.o.”
1 keer per 3 weken op woensdag­avond (contactpersoon Bjintze Nolles)

Bijbelkring “Negentien”
1 keer per 3 weken op woensdagavond (contactpersoon:  Harma van der Wiel-van Gelder)

Bijbelkring “Groei”
1 keer per 14 dagen op dinsdagavond (contactpersonen: Garry Vonk-de Haan)

Bijbelkring “”De ochtenden”
1 keer per 14 dagen op donderdagochtend (contactpersoon: Greet Rietkerk)

Kleine wijkkring “Nijehaske” 
1 keer per maand op wisselende dagen (contacpersonen: Ineke van Langevelde en Kirsten Niehof)

Huiskring “Echo”
1 keer per 14 dagen op vrijdagavond (contactpersoon: Salbert en Joyce Wouda-Jager)

Regio-kring
1 keer per 14 dagen op dinsdagavond (contactpersoon: Henri en Petra de Weerd-Posthuma)

Groeigroep “De Binnenband”
1 x per 14 dagen voor ‘rond-de-35-ers’ (contactpersoon Myrna Zuidema)

Gebedskring
De gebedskring komt om de 14 dagen op woensdagavond bijeen, in de kerk, om 19.30 uur. De data vind je in de ‘Agenda’ . Als regel komt de kring twee keer in de maand ongeveer een uur bij elkaar in de Goede Herder Kerk.
Er wordt gebeden voor de wereld om ons heen, voor de gemeente, soms ook voor elkaar en voor het werk wat uit naam van onze Heer gebeurt.
Daarnaast is er plaats om elkaar te bemoedigen en raad te geven in moeilijke situaties. Er wordt een bijbelgedeelte gelezen en gezongen, maar het is uitdrukkelijk geen bijbelstudiekring. Hoewel er natuurlijk zo langzamerhand wel een vaste kern is ontstaan, is eenieder, die niet zo regelmatig kan komen, uiteraard van harte welkom.

e-mail: gebedskring.heerenveen@ngk.nl

Contactpersoon van de gebedskring is Greet Rietkerk.