Commissies

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld om de kerkenraad te adviseren over een aantal zaken met betrekking tot beheer van goederen en financiën van de gemeente. Naast deze adviserende taak heeft de CvB een belangrijke uitvoerende taak. Hierbij gaat het om de uitvoering van kerkenraadsbeleid op het gebied van financiën, het beheer van het kerkgebouw en bijvoorbeeld de organisatie van het multi-media gebeuren (geluid, beamer, verlichting etc.).

Leden van de commissie:

 • Willem Reitsma (voorzitter)
 • Herman Tiekstra (secretaris)
 • Jelle Kingma (penningmeester VVB)
 • Albert-Jan Oosenbrug (penningmeester/boekhouder)
 • Jan Zuidema (lid)
 • Lia de Heij-Nap (beheerder kerkgebouw)

 

Zending en hulpverlening buitenland

Deze commissie heeft als doelstelling: Het zowel geestelijk als financieel ondersteunen van

 1. de zending van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen in Zuid-Afrika
 2. het werk in Afrika waarbij gemeenteleden betrokken zijn (Stichting Edukambani in Kenia waar Greet Rietkerk bij betrokken is)
 3. het werk van de Stichting Redt een kind, door adoptie van kinderen in India.
 4. hulpverlening aan Oost-Europa

Leden van de commissie:

 • Pia Heuveling-Buitenhuis
 • Ruurd Huizinga
 • Berend Busstra (namens kerkenraad)

 

Liturgiecommissie

 • De liturgiecommissie houdt zich als medeverantwoordelijke bezig met het antwoord-deel van de zondagse eredienst en geeft daar een op het woord-deel van eredienst afgestemde invulling aan. De predikant is de eerstverantwoordelijke en de kerkenraad de eindverantwoordelijke voor de inhoud van de liturgie.
 • De liturgiecommissie houdt bij de invulling van de liturgie rekening met zowel de traditie van onze kerken als de tijd waarin wij leven en geeft daarbij aandacht aan de drie aspecten van de gemeente: de relatie naar boven (God), naar binnen (de gemeente) en naar buiten (de wereld); de volgorde van deze aspecten is tevens een rangorde.
 • De liturgiecommissie kan te allen tijde voorstellen doen aan de kerkenraad tot invoering, afschaffing of verandering van (delen van) de liturgie.
 • De liturgiecommissie houdt ten behoeve van het licentiecertificaat bij welke liederen in de loop van enig jaar worden gebruikt (uitgezonderd de liederen uit het liedboek).

Leden liturgiecommissie:

 • Ds. Jan uit de Bosch
 • Leon Noorduin
 • Bettie de Gijt