Jeugd

Welkom op de jeugdpagina van de NGK Heerenveen. Leuk dat je deze pagina bezoekt. In onze kerk is in alle leeftijden wat te vinden: kinderen, jongeren en mensen, die zich jong voelen. Dus we vinden het ook belangrijk dat er genoeg te doen is voor deze doelgroep.

Crèche
Elke zondagmorgen is er crèche voor de kleinste kinderen.

Liturgie voor kinderenKinderlied
Iedere zondagochtend wordt er een kinderlied gezongen en daarna gaan de kinderen uit groep 1 t/m 4 naar de kindervertelling.

Werkblad
Als er geen club is voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een werkblad voor hen over het thema van de dienst.

Hulp bij collecteren
Als er geen club is voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 helpen twee kinderen uit deze groepen met collecteren.

Kinderclubs
Tijdens de morgendienst is er wekelijks kindervertelling voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool tijdens de verkondiging. Daarnaast is er om de veertien dagen club voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool in het Kompas gedurende de hele dienst.

Er zijn vier groepen:

  • Kindervertelling groep 1&2
  • Kindervertelling groep 3&4
  • Club groep 5&6
  • Club groep 7&8

Catechese
Vanaf 12 jaar is er catechese. Dit is een onder verantwoordelijkheid van de kerk georganiseerde onderwijsleersituatie waarin de inhoud van de Bijbel centraal staat en die opgezet is om de godsdienstige opvoeding van de ouders aan te vullen met de bedoeling dat de jongere onder de zegen van de Heilige Geest komt tot het gelovig verstaan van Gods beloften en tot het getuigenis dat hij/zij de Here Jezus wil navolgen (werkdefinitie van de catechesemethode Follow up!).

 Er zijn drie groepen:

  • Groep I       tieners uit klas 1, 2  en 3       donderdagavond van 19:00 – 19:45 uur (wekelijks)  
  • Groep II      tieners uit klas 4                  donderdagavond van 20:00 – 20:45 uur (wekelijks) 
  • Groep III     jongeren 16+                       vrijdagavond van 19:30 – 20:30 uur (om de week)

De catechisaties worden gegeven door ds. uit de Bosch.

Tienerclubs
De tieners uit klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs en de tieners uit klas 4 komen om de week op vrijdagavond bij elkaar.

  • Rock Solid (klas 1, 2 en 3):
  • Solid Friends (klas 4):

Jeugdvereniging
De jongeren van 16 jaar en ouder hebben een keer in de twee weken jeugdvereniging.