Historie

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerenveen komt voort uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), welke op 15 december 1946 te Heerenveen werd geïnstitueerd vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Mildam.

Op 3 april 1970 werd de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Heerenveen door de classis Drachten buiten het kerkverband gezet. Leden van de gemeente komen sindsdien uit de gehele provincie Friesland.

De gemeente is na de Vrijmaking door de volgende predikanten gediend:

  • F. van Dijk van 5 juni 1949 tot 23 december 1956
  • J. van Dijk van 14 juli 1957 tot 15 november 1964
  • J.D. Houtman van 4 april 1965 tot 24 juni 1973
  • W.J. v.d. Linde van 17 febr 1974 tot 7 maart 1982
  • K. Muller van 31 oktober 1982 tot 22 augustus 2004
  • H.G. Schaeffer van 19 maart 2006 tot  1 augustus 2010

Voor uitvoeriger informatie over de Nederlands Gereformeerde Kerken kan men terecht op: www.ngk.nl. Ook verschijnt jaarlijks het Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde Kerken als uitgave van Buijten & Schipperheijn.