Kerkendag 2012

Het was een lange, heel moeizame dracht. Op 7 oktober ’s middags om 1 uur was het dan zo ver. De Provinciale Kerkendag!
Wat publiciteit betreft hadden er vast wel 50.000 mensen kunnen komen. Iedereen die een beetje op de hoogte wil blijven heeft direct of indirect wel bericht gehad. 1000 Posters en 5000 flyers waarvan het merendeel is verstuurd en rondgedeeld. Realistisch was deze verwachting niet en heeft als zodanig ook nooit bestaan. Toch was, wanneer elke deelnemer naar de start was gekomen in plaats van rechtstreeks naar bv. het Posthuistheater, Trinitas vol geweest.
Trinitas was vol, vol verwachting.

Het podium vol jongelui die met hun confronterend spel en oproep iedereen in beweging zetten. ”Gaat heen en maak deel uit van de golfbeweging.”

We hebben meerdere bezoekers horen vertellen hoe de wandelingen inspirerend waren door de ontmoetingen en gesprekken met al die mensen met dezelfde blauwe boekjes. Gaat heen en laat u enthousiasmeren, waar en hoe dan ook. ’t Grappige en ook bijzonder was, dat bij de ene presentatie werd opgeroepen de moslims te bekeren en er op het zelfde moment, een paar honderd meter verderop de kerkendag- gangers hartelijk werden ontvangen in de Turkse moskee. Betekent oecumene immers niet “de gehele bewoonde wereld” of beter nog “de gehele voor iedereen bewoonbare wereld” zoals ons bij de opening werd verteld?

Net zo breed was het aanbod presentaties en workshops. Juist dit brede aanbod en de toegankelijkheid werd door ieder, die zijn of haar mening wilde delen, als bijzonder en rijk ervaren. Moge het zo zijn, dat deze kerkendag heeft mogen bijdragen aan tolerantie en begrip voor elkaars, vaak afwijkende, ideeën. Jezus had 12 leerlingen.
Individuen van ongekend divers pluimage. Juist in deze wereld van opgelegde universaliteit is diversiteit een te koesteren rijkdom.

De kerkendag van 7 oktober had één beperking en dat was onze eigen beperking en onmogelijkheid om in zo’n korte tijd alle aangeboden delicatessen te proeven.
Laat deze kerkendag een proeverij zijn, die uitnodigt tot meer diepgaand onderzoek en een mentale beweging het Koninkrijk tegemoet.

Namens de stuurgroep kerkendag willen we iedereen (vrijwilliger en bezoeker) die er aan toe bijgedragen heeft om van deze dag een geslaagde dag te maken hartelijk bedanken!
En om nog eens een indruk te krijgen van de dag kunt u meer dan 100 foto’s bekijken op www.fryslaninbeweging.nl

Janneke en Siep van der Zee